JMeter upload file

Afentoe loop ik er tegenaan dat er een bestand moet worden ge-upload via een formulier. Hoe doe je dat in JMeter?

Het komt daarbij aan op de details.

Allereerst kan je via je browsers developer tools een opname maken van het request (via netwerk). Dan moet je letten op: Request Headers, Query String Parameters en de Form Data.

Vervolgens gaan we in JMeter een http request aanmaken en een header manager toevoegen.

In de Request Headers staat de Content-Type: multipart/form-data. Deze moet je niet meesturen via de Header Manager. Alle andere zaken kan je kopieren vanuit de developer tools naar JMeter. Dat is een kwestie van alles selecteren in de developer tools en cmd of ctrl-c en in JMeter klikken op “add from clipboard”.

In het http request in JMeter selecteer je onder HTTP Request eerst de juiste methode, over het algemeen bij het uploaden van een file POST of PUT. Dan natuurlijk het Path goed zetten en eventueel het protocol, de servername en post, als deze niet gezet worden via http requests defaults.

Om een bestand te versturen moet het vinkje: “Use multipart/form-data” aangezet worden!

Als er een Query String Parameter wordt meegestuurd, dan dient deze ook bij Path opgegeven te worden en niet via de Parameters lijst, want we hebben het vinkje aangezet bij: “Use multipart/form-data”.

De volgende stap is het bestuderen van de Form Data in de developer tools. Hier staat precies beschreven wat er verstuurd dient te worden. Hierbij is met name de parameter:”File” van belang of als deze niet aanwezig is, dan moet er ergens een parameter staan met als waarde <binary>. Deze dient niet mee gegeven te worden via Parameters. Alle over Form Data kan je overnemen en toevoegen aan de Parameters lijst in JMeter.

Nu komt het! Om een bestand te kunnen uploaden, gaan we naar de “Files Upload” tab in JMeter. Hier staan drie kolommen: File Path, Parameter Name en MIME Type.

Onder File Path komt het pad naar het bestand te staan. Dus waar JMeter het te uploaden bestand kan vinden. Bij Parameter Name komt File te staan (dit is de parameter met als waarde <binary> onder Form Data in de developer tools. Voor de juiste waarde bij MIME Type ga je naar de developer tools. Achter Form Data staat “view source”, als je daar op klikt, dan zoek je weer naar File en staat er als het goed is: “Content-Type:” De waarde voor Content-type kan je dan weer invullen bij MIME-Type.

Et voila, je http request voor het uploaden van een bestand is gereed!

Dit vind je misschien ook leuk...